Særlige vejledningsaktiviteter

Særlig tilrettelagte forløb

Skolen kan i samarbejde med Vejledning Vejen tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld deltager i et særligt tilrettelagt forløb som f.eks. praktik eller brobygning.

Kontakt Uddannelsesvejlederen for nærmere information

Find din uddannelsesvejleder her