Uddannelsesplan/Optagelse.dk

Eleven skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse

Elever, der er vurderet uddannelsesparate

  • Udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældrene i optagelse.dk
  • Forældrene og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.
  • Forældrene og eleven er ansvarlige for at overholde frister for udarbejdelse af planen og for at sende ansøgning digitalt til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

  • Vejledning Vejen sørger for, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, og at forældrene inddrages
  • Uddannelsesvejlederen sørger for, at planen er korrekt udfyldt

 

I 10. klasse foretager uddannelsesvejlederen

  • Den løbende revision af uddannelsesplanen
  • Revision af planen ved afslutning af 10. klasse.

Underskrifter

  • Uddannelsesparate elever: eleven og forældre
  • Ikke uddannelsesparate elever: eleven, forældre og Uddannelsesvejlederen

 

Bekendtgørelsen kapitel 4