Skip til hoved indholdet

Om Vejledning Vejen

Vejledning Vejen hed tidligere UU Vejen og blev etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012. Vejledning Vejen er Vejen Kommunes sektor- og institutionsuafhængige vejledningsenhed og er en del af den kommunale ungeindsats UngVejen på Basen Vejen Ungecenter, Askovvej 7, 6600 Vejen.

Indgangen for unge til UngVejen vil for de fleste gå gennem Vejledning Vejen, der varetager uddannelsesvejledning til alle unge i Vejen Kommune.

Målet med ungeindsatsen og uddannelsesvejledningen

Målet med ungeindsatsen er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Regeringens målsætninger på området er således, at :

  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i forhold til andel i 2018.

Uddannelsesvejledningen foregår i forskellige sammenhænge og med forskellige aktiviteter:

Grundskolen incl. 10. klasse. Hvor bl.a. følgende indgår:

  • Individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning
  • Vejlednings- og afklaringsaktiviteter så som. Introduktionskurser i 8. kl., brobygning i 9. og 10 kl., erhvervspraktik, særlige forløb for bl.a. ikke uddannelsesparate unge.
  • Informationsmøder, herunder forældreorientering.

Ungevejledning af 15 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse:

  • Unge 15 – 17 årige skal være i gang med uddannelse eller i uddannelsesforberedende aktiviteter i henhold til den unges uddannelsesplan. Der følges løbende op på dette og uddannelsesplanen revideres.
  • 18 – 25 årige unge, der ikke er i uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse følges løbende og opsøges med henblik på støtte til at blive klar til uddannelse. Der udfærdiges og revideres uddannelsesplan og evt. laves målgruppevurdering til FGU eller tilmelding til ungdomsuddannelse.

Vejledning af unge 18 – 30 årige, der søger uddannelseshjælp i Jobcenteret:

  • Unge, der søger uddannelseshjælp får før visitationen en vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder, der kan støtte og udfordre i forhold til muligheder i uddannelsessystemet.

Uddannelsesplanen – én indgang til ungeindsatsen. Alle unge skal have en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen er det centrale omdrejningspunkt i Ungeindsatsen, Ung Vejen. Planen udfærdiges sammen med en uddannelsesvejleder og kan løbende revideres efter behov indtil den unge har afsluttet en kompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis den unge har udfordringer i livet og har indsatser fra social- eller beskæftigelsesområdet indgår uddannelsesplanen som en rød tråd for indsatserne. Planen skal således være med til at sikre, at den unge oplever indsatser som sammenhængende og helhedsorienterede

Kontaktpersonordning UngVejen – én indgang.

Den unge kan tildeles en kontaktperson, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Kontaktpersonordningen fortsætter til den unge er forankret i uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den unge skal med kontaktpersonen opleve, at have én indgang til kommunen. Oftest vil det være den unges uddannelsesvejleder fra Vejledning Vejen, der tildeles som kontaktperson; men ved unge, der har vidtgående udfordringer med komplekse sagsforløb efter Serviceloven og Beskæftigelsesloven, kan der tildeles en kontaktperson i pågældende regi.

Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen.

Vejledning Vejen forestår registreringer og opdatering af data på de unges uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. Dette foretages i EG Uno Ung. Data skal bl.a. bruges til diverse målinger i forhold til nationale og kommunale målsætninger. Der er udfærdiget dokument omkring Oplysningspligten om brug af data samt samtykkeerklæringer. 

Vejledning Vejen, yderligere oplysninger og kontaktoplysninger.

Vejledning Vejen har hovedkontor på Basen Vejen Ungecenter; men en del af uddannelsesvejlederne arbejder med udgangspunkt i kontorer på folkeskolerne med udskoling.

Læs mere om Vejledning Vejen, uddannelsesvejledningsaktiviteter, og kontaktoplysninger på medarbejdere i vejledningen på Vejledning Vejens hjemmeside

Find din vejleder på www.minvejleder.dk

 

Denne side er printet den 16-07-2024 15.08

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejledning Vejen
Askovvej 7
6600 Vejen

Telefon: 79 96 56 90

Links