Vejledning Vejens værdigrundlag

Det er Vejledning Vejens mission 

- at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet.

Det er Vejledning Vejens vision

- med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse

Vejen Kommunes værdier:

Nytænkning.

 • Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse.

 • Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng.

 • Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed.

 • Vi tager og giver ansvar. 

Vejledning Vejens værdier:

NYTÆNKNING Det betyder, at vi i Vejledning Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og tænker dynamisk
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har fokus på nye metoder og værktøjer

ANERKENDELSE Det betyder at vi i Vejledning Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

SAMMENHÆNG Det betyder at vi i Vejledning Vejen vægter:

 • Helhedsorienteret samarbejde
 • Progression
 • At være en aktiv og synlig medspiller

ANSVARLIGHED

 • Det betyder at vejledningen i Vejledning Vejen bygger på ajourført viden. I vejledningen er vi uafhængige, troværdige, kompetente og etisk ansvarlige. Som vejleder giver vi den unge mulighed for at tage ansvar og ejerskab for valg og fravalg.   

 

Vejen 24.06.2019