Vejledning Vejens værdigrundlag

Det er Vejledning Vejens mission

 • at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet,
 • at sikre koordinering af relevante indsatser, der styrker den unges livsduelighed

 

Det er Vejledning Vejens vision

 • med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse eller får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Vejen Kommunes værdier er:

Nytænkning. Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse. Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng. Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed. Vi tager og giver ansvar.

 

Når vi i Vejledning Vejen oplister vore værdier, tager vi udgangspunkt i disse fire NASA værdier.

Vejledning Vejens værdier beskriver ud fra dette, hvad vi lægger vægt på i vores arbejde.

 

Vejledning Vejens værdier er:

NYTÆNKNING

Det betyder, at vi i Vejledning Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og innovative
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Udfordrer den unge på valg af uddannelse
 • Har fokus på nye metoder, værktøjer samt fremtidens kompetencer

 

ANERKENDELSE

Det betyder at vi i Vejledning Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

 

SAMMENHÆNG

Det betyder at vi i Vejledning Vejen faciliterer:

 • Koordineret tværfagligt samarbejde om den unge
 • Progression

 

ANSVARLIGHED

Det betyder at vejledningen i Vejledning Vejen bygger på:

 • Ajourført viden.
 • Uafhængighed, troværdighed, professionalisme og etisk ansvarlighed.
 • At give den unge ansvar og ejerskab for valg og fravalg.

 

Vejen 05.03.2020