Forældre

Indflydelse

I har stor indflydelse på jeres barns valg af uddannelse. Som forældre kan I hjælpe jeres barn i vejledningen:

• I taler med jeres barn om uddannelse
• I taler med jeres barn om at afprøve uddannelser i brobygning
• I er tydelige i jeres egne holdninger og forventninger til jeres barn

Samarbejde mellem forældre og uddannelsesvejleder

I Vejledning Vejen er samarbejdet med forældrene en vigtig og naturlig del af vejledningen også efter at den unge har afsluttet grundskolen.