Pligt til uddannelse eller arbejde 15 - 17 år

Alle unge skal ifølge lovgivningen, fra de er 15 år til de fylder 18 år, følge deres uddannelsesplan

UU fører tilsyn med, at den unge følger sin uddannelsesplan. Skal der ske ændringer i uddannelsesplanen, skal UU inddrages. 

Følger den unge ikke sin uddannelsesplan, kan UU indstille til Vejen Kommune, at ungeydelsen bliver stoppet.  

Pligtbekendtgørelsen