Specialvejledning

Specialklasserne

Vejledningen i Vejen Kommunes specialklasser omfatter følgende vejledningsaktiviteter:

  • Generel vejledning af elever og forældre om uddannelsesmuligheder
  • Introkurser og brobygning på ungdomsuddannelserne
  • Erhvervspraktik
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Orientering om FGU
  • Orientering om EGU
  • Orientering om STU
  • Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne

Læs mere om EGU - erhvervsgrunduddannelse her

Læs mere om STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse her

Læs mere om særlige vejledningsaktiviteter her