Specialvejledning

Specialklasserne

Vejledningen i Vejen Kommunes specialklasser omfatter følgende vejledningsaktiviteter:

 • Generel vejledning af elever og forældre om uddannelsesmuligheder
 • Introkurser og brobygning på ungdomsuddannelserne
 • Erhvervspraktik
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan
 • Orientering om FGU
 • Orientering om EGU
 • Orientering om STU
 • Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne

Læs mere om STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse her

Læs mere om særlige vejledningsaktiviteter her

STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

En 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse - STU - er for dig der har nogle personlige forhindringer der gør at du kan have svært ved at følge og gennemføre en almindelig uddannelse. Det kan være du er bevægelseshæmmet, er autist eller på anden vis er mentalt påvirket.

Med en STU har du mulighed for at prøve forskellige aktiviteter der har din interesse samt at møde andre unge i samme situation. Du lærer også at blive bedre til at klare dig selv i hverdagen samt forberedes til et så selvstændigt voksenliv som mulig. Mange kommer også i praktik i virksomheder og får kendskab til forskellige jobs og hvad det vil sige at have et arbejde.

STU'en er forskellig fra person til person. Nogle får efterfølgende et arbejde eller er blevet i stand til at gennemføre en EGU.

I uddannelsen indgår en:

 • Almen del hvor undervisningen er rettet mod dig og din personlige og sociale udvikling.
 • Specifik del hvor undervisningen er en målrettet støtte og udvikling af dine interesser, evner og færdigheder.
 • Praktisk del hvor undervisningen er praktisk tilrettelagt og giver dig indsigt i både arbejds- og fritidsliv.

Det er Uddannelsesvejlederen, der skal indstille dig til en STU, men uddannelsesplanen for STU-forløbet udarbejdes sammen med dig og eventuelt dine forældre.

 

Kontakt din Uddannelsesvejleder, hvis du vil vide mere eller vores STU vejleder Preben Hedegaard Jensen, tlf. 2146 5697, eller via Digital Post til Vejledning Vejen.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Særlige vejledningsaktiviteter

Mulighed for at prøve andre skoler f.eks.


Ved at være skoletræt ?

Der er mulighed for at være både i skole og praktik i 8. og 9. kl

Praktik og brobygning tilbydes individuelt


Skolen kan sammen med Vejledning Vejen tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld i praktik på en arbejdsplads.

 

Kontakt Uddannelsesvejlederen for nærmere information