EGU - erhvervsgrunduddannelsen

OBS: pr. 1. august 2019 indgår EGU som et tilbud i den nye FGU institution.

  • EGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke kan tage en ungdomsuddannelse.
  • EGU'en tilrettelægges, så den passer til dig.
  • Du skal være færdig med 9. / 10. klasse
  • EGU'en varer 2 år og består af praktik hos en arbejdsgiver og enkelte skoleophold.
  • En EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Egu-eleven er selv med til at sammensætte sin uddannelse.

Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger.

Når den unge er i praktik udbetales lærlingeløn.

Under skoleophold udbetales skoleydelse.

Kontakt din Uddannelsesvejleder for mere information.

Læs om EGU på www.ug.dk