Særlige vejledningsaktiviteter

Mulighed for at prøve andre skoler f.eks.


Ved at være skoletræt ?

Der er mulighed for at være både i skole og praktik i 8. og 9. kl

Praktik og brobygning tilbydes individuelt


Skolen kan sammen med Vejledning Vejen tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld i praktik på en arbejdsplads.

 

Kontakt Uddannelsesvejlederen for nærmere information