Brobygning

9. klasse

I 9. klasse tilbydes brobygning, hvis eleven endnu ikke er parat til at gå i gang med en ordinær uddannelse eller hvis man er uafklaret i forhold til, hvilken uddannelse, man kunne tænke sig.

10. klasse

Brobygning i 10. klasse er et forløb, hvor eleven i fem dage deltager i undervisning på èn eller flere ungdomsuddannelser. Mindst èn af ungdomsuddannelserne i brobygning skal være en erhvervsrettet uddannelse. Eleven skal derfor besøge mindst Én af erhvervsuddannelserne eller htx eller hhx.

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse, men kan dog også være en kombination af brobygning og praktik.

Vejledning Vejen forestår tilmelding

Se tilbud om brobygning på:

www.brobygning.unoung.dk

Regler for kørselsgodtgørelse

Ansøgning om kørselsgodtgørelse