Skip til hoved indholdet
  Hjem Vejledning

Vejledning

Man ved ikke alting, men det er vigtigt at vide, hvor man kan få mere viden. Herunder ser du forskellige muligheder for at få viden om job og uddannelse

Vejledningsmuligheder

Vejledning Vejen hed tidligere UU Vejen og blev etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012 og er fysisk placeret på BASEN Ungecentret, Askovvej 7, 6600 Vejen, hvor centret indgår som et led i Ungeindsatsen i Vejen Kommune

Vejledning Vejen

Askovvej 7, 6600 Vejen,

Telefon: 7996 5690

Send Digital Post til Vejledning Vejen via Borger.dk
Send Digital Post til Vejledning Vejen via Virk.dk

Hvem er min vejleder?

Hvad er eVejledning?

• eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning
   om uddannelse og job.
• eVejledning har åbent dag, aften og weekend.
• eVejledning kan svare på spørgsmål om
- ungdomsuddannelserne,
- de videregående uddannelser
- efter- og videreuddannelsesmuligheder.
• eVejledning kan også hjælpe med at give overblik
   og idéer til uddannelsesvalg.
• eVejledning kan kontaktes på mail, chat, sms eller telefon.
• eVejledning foregår anonymt, og kan ikke gå ind i konkrete sager
   som Vejledning Vejen eller andre offentlige myndigheder har ansvar for.

Kontakt eVejledning

Studievalg Danmark

- en hjælp til valg af videregående uddannelse

Der findes i alt syv regionale Studievalg-centre, som kan hjælpe dig med at vælge videregående uddannelser, når du er i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Eleverne lærer i vejledningen at bruge de mange muligheder, der ligger i Uddannelses Guiden. www.ug.dk - indeholder informationer om uddannelser: Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold.

Læs om ug.dk her

Uddannelsesguiden finder du her

 

Specialklasserne

Vejledningen i Vejen Kommunes specialklasser omfatter følgende vejledningsaktiviteter:

 • Generel vejledning af elever og forældre om uddannelsesmuligheder
 • Introkurser og brobygning på ungdomsuddannelserne
 • Erhvervspraktik
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan
 • Orientering om FGU
 • Orientering om EGU
 • Orientering om STU
 • Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne

 

Mulighed for at prøve andre skoler f.eks.Ved at være skoletræt ?

Der er mulighed for at være både i skole og praktik i 8. og 9. kl

Praktik og brobygning tilbydes individuelt

Skolen kan sammen med Vejledning Vejen tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld i praktik på en arbejdsplads.

Kontakt din Uddannelsesvejleder, hvis du vil vide mere eller vores vejleder for specialklasserne Rose Hansen 2774 1300 , eller via Digital Post til Vejledning Vejen

 

En 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse - STU - er for dig der har nogle personlige forhindringer der gør at du kan have svært ved at følge og gennemføre en almindelig uddannelse. Det kan være du er bevægelseshæmmet, er autist eller på anden vis er mentalt påvirket.

Med en STU har du mulighed for at prøve forskellige aktiviteter der har din interesse samt at møde andre unge i samme situation. Du lærer også at blive bedre til at klare dig selv i hverdagen samt forberedes til et så selvstændigt voksenliv som mulig. Mange kommer også i praktik i virksomheder og får kendskab til forskellige jobs og hvad det vil sige at have et arbejde.

STU'en er forskellig fra person til person. Nogle får efterfølgende et arbejde eller er blevet i stand til at gennemføre en EGU.

I uddannelsen indgår en:

 • Almen del hvor undervisningen er rettet mod dig og din personlige og sociale udvikling.
 • Specifik del hvor undervisningen er en målrettet støtte og udvikling af dine interesser, evner og færdigheder.
 • Praktisk del hvor undervisningen er praktisk tilrettelagt og giver dig indsigt i både arbejds- og fritidsliv.

Det er Uddannelsesvejlederen, der skal indstille dig til en STU, men uddannelsesplanen for STU-forløbet udarbejdes sammen med dig og eventuelt dine forældre.

 

Kontakt din Uddannelsesvejleder, hvis du vil vide mere eller vores STU vejleder Preben Hedegaard Jensen, tlf. 2146 5697, eller via Digital Post til Vejledning Vejen.


Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Denne side er printet den 16-07-2024 14.26

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejledning Vejen
Askovvej 7
6600 Vejen

Telefon: 79 96 56 90

Links