Skip til hoved indholdet

Erhvervspraktik

Elever i 8.-10.klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis det passer ind i elevplanen og har sammenhæng med den øvrige vejledning.

Målet med erhvervspraktikken i 8.- 10. klasse er:

  • at give eleverne kendskab til forhold og vilkår på forskellige arbejdspladser
  • at give eleverne kendskab til arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv
  • at forberede eleverne til miljøskiftet fra skolen til en anden arbejdsplads
  • at sætte erfaringer fra erhvervspraktik i forbindelse med deres personlige valg af uddannelse og erhverv ind i en større sammenhæng

Eleven finder selv praktikpladsen evt. i samråd med Uddannelsesvejlederen.

Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der kan give eleverne et godt grundlag for at træffe valg af uddannelse, når de går ud af folkeskolen.

Al praktik aftales med klasselæreren og uddannelsesvejlederen, så der tages hensyn til klassens årsplan.

Uddannelsesvejlederen eller klasselæreren udleverer skema om praktikaftale. Aftale om erhvervspraktik skal underskrives af eleven og forældrene. Uddannelsesvejlederen udfærdiger praktikpapirer til virksomheden og til eleven.

Du kan også downloade en skrivbar udgave herunder. 

Erhvervspraktik-seddel---skrivbar-2022.pdf


eller

du kan logge på din side på Uno Ung, hvor du kan udfylde en praktikaftale online. Du finder login til Uno Ung her: Uno Ung

Nogle erhvervspraktiksteder og -fag tilbydes i særlige uger og med særlige ansøgningsformularer og tilmeldingsprocedurer. Dette fremgår af beskrivelserne af de enkelte erhvervspraktiktilbud.

Vær opmærksom på, at du før ansøgning om erhvervspraktik skal have aftalt med din klasselærer / kontaktlærer, at du må komme i erhvervspraktik på det givne tidspunkt.

Undersøg om du kan nå frem til praktikstedet med diverse transportmidler.

Det fremgår af de enkelte tilbud, hvordan du søger.

Denne side er printet den 16-07-2024 15.15

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Vejledning Vejen
Askovvej 7
6600 Vejen

Telefon: 79 96 56 90

Links