Forældre

Ansvar og indflydelse

I har stor indflydelse på jeres barns valg af uddannelse. Som forældre kan I hjælpe jeres barn i vejledningen:

    • I taler med jeres barn om fremtiden og ønsker om uddannelse 
    • I taler med jeres barn om mulighederne for at deltage i 
       vejledningsaktiviteter; introkurser, brobygning og praktik 
    • I er tydelige i jeres egne holdninger og forventninger til jeres barn

I har ansvar for tilmelding til ungdomsuddannelsen

Samarbejde mellem Uddannelsesvejleder og forældre
I Vejledning Vejen er samarbejde med forældrene en vigtig og naturlig del af vejledningen.

I grundskolen deltager uddannelsesvejlederne i forældremøder på flere klassetrin og orienterer om: 
    • årets gang i vejledningen 
    • vejledningsaktiviteter 
        - introkurser 
        - brobygning 
        - praktik 
    • vurdering af uddannelsesparathed

Vejledning Vejen vægter forældresamarbejdet højt efter afslutning af grundskolen, og vi opfordrer forældrene til at være en del af de vejledningsaktiviteter, der måtte blive tilbudt den unge i forbindelse med et evt. afbrud på en ungdomsuddannelse eller i forbindelse med usikkerhed ved valg af uddannelse.