Kørselsgodtgørelse

Vejledning Vejens regler for kørselsgodtgørelse til vejledningsaktiviteter for folkeskolelever.

 

Der ydes kørselsgodtgørelse til praktikforløb, intro- og brobygningskurser svarende til billigste offentlige transport tur/retur, når følgende regler er opfyldt:

 • Afstandskriterier: Der godtgøres ikke for elevtransport for kortere afstande end 7 km. for 8. og 9. klasseelever og 9 km. for 10. klasseelever.
 • At der er vedhæftet dokumentation for kørsel (kopi af billet eller udskrift af rejse fra rejsekort).
 • Hvis man vælger at bruge rejsekort, afholdes udgiften til erhvervelse af Rejsekort af eleven.
 • Senest 1 uge efter vejledningsaktiviteten søges kørselsgodtgørelse via linket: Søg kørselsgodtgørelse
 • Pengene indsættes derefter hurtigst muligt på forældrenes nemkonto eller egen nemkonto, hvis man er over 18 år.


Link til rejsekort. dk

Søg kørselsgodtgørelse

For erhvervspraktik gælder desuden følgende:

 • Der ydes godtgørelse til nærmeste praktiksted.
 • Ved specialpraktik, hvor man er udeboende (eksempelvis ved Forsvaret, eller
  fjernpraktik aftalt med Vejledning Vejen), godtgøres en dobbeltrejse. Vejledning Vejen betaler ikke for ophold eller intern transport, eksempelvis S-tog.
 • Der kan gives kørselsgodtgørelse for knallertkørsel med 70 øre pr. km.
  Knallertkørselsgodtgørelse gives kun, såfremt der kan forevises et gyldigt
  knallertkørekort.
 • Der ydes normalt ikke kørselsgodtgørelse til privatbil.
  Efter forudgående aftale med Vejledning Vejen kan der ydes tilskud svarende til udgiften ved brug af Rejsekort for pågældende strækning/antal zoner.

Regler for modtagelse af kørselsgodtgørelse til udskrift