Kørselsgodtgørelse

Til elever og forældre

Vejledning Vejens regler for kørselsgodtgørelse til vejledningsaktiviteter
for folkeskolelever.

Der ydes kørselsgodtgørelse til praktikforløb, intro- og brobygningskurser svarende
til billigste offentlige transport tur/retur, når følgende regler er opfyldt:

 • Afstandskriterier: Der godtgøres ikke for elevtransport for kortere afstande
  end 7 km. for 8. og 9. klasseelever og 9 km. for 10. klasseelever.
 • Transportudgifterne refunderes i henhold til takstblad ved brug af Rejsekort
 • Udgifter til erhvervelse af Rejsekort afholdes af eleven

Elever under 16 år skal købe et rejsekort 0-15 år.

I forbindelse med refusion af kørselsudgifter skal forbruget dokumenteres.


Brug rejsekort. dk


Selvbetjening - se forbrug

 • Senest 1 uge efter vejledningsaktiviteten afleveres transportgodtgørelsesskemaet til Uddannelsesvejlederen i Vejledning Vejen.
 • Pengene indsættes derefter hurtigst muligt på forældrenes NemKonto.
 • Kørselsgodtgørelse søges via linket:

Søg kørselsgodtgørelse

For erhvervspraktik gælder desuden følgende:

 • Der ydes godtgørelse til nærmeste praktiksted.
 • Ved specialpraktik, hvor man er udeboende (eksempelvis ved Forsvaret, eller
  fjernpraktik aftalt med Vejledning Vejen), godtgøres en dobbeltrejse. Vejledning Vejen betaler ikke for ophold eller intern transport, eksempelvis S-tog.
 • Der kan gives kørselsgodtgørelse for knallertkørsel med 70 øre pr. km.
  Knallertkørselsgodtgørelse gives kun, såfremt der kan forevises et gyldigt
  knallertkørekort.
 • Der ydes normalt ikke kørselsgodtgørelse til privatbil.
  Efter forudgående aftale med Vejledning Vejen kan der ydes tilskud svarende til udgiften ved brug af Rejsekort for pågældende strækning/antal zoner.

Regler for modtagelse af kørselsgodtgørelse til udskrift