Uddannelsesparathed

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

8. klasse

vurderingen foretages på baggrund af

  • elevens standpunktskarakterer (1/12)
  • skolens helhedsvurdering af personlige forudsætninger: motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed i forhold til ungdomsuddannelse
  • skolens helhedsvurdering af sociale forudsætninger: samarbejdsevne, respekt og tolerance
  • skolens helhedsvurdering af de praksisfaglige evner.

Elever vurderes uddannelsesparate

  • Hvis karaktergennemsnittet er mindst 4 eller. For de 3 årige gymnasiale uddannelser skal karaktergennemsnittet være 5
  • Hvis eleven vurderes at opfylde de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse

Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end
gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

Skolen og uddannelsesvejlederen samarbejder om en målrettet indsats for at gøre eleven uddannelsesparat ved afslutning af 9. klasse

 

9. og 10. klasse

Skolen og uddannelsesvejlederen foretager ny vurdering af elever, der ved vurderingen i 8. / 9. klasse var erklæret ikke uddannelsesparate

Se eventuelt mere om uddannelsesparathed

Fornyet parathedsvurdering

  • Ved fald eller stigning i det faglige niveau
  • Ved ændring de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i negativ eller positiv retning.